Fundația Rudolf Steiner pentru Liceul Waldorf Timișoara

GDPR

Politica de confidențialitate - GDPR - Fundația Rudolf Steiner Timișoara

Regulament

Introducere

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”), Fundatia Rudolf Steiner Timisoara (denumită în continuare “FRST”) în calitate de organizație nonguvernamentală se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului precum și a Legii, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. În acest sens FRST pune la dispoziția dvs. prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul completării formularului pus la dispoziție cu scopul de a identifica posibilul ajutor din partea dvs. in vederea strangerii de fonduri.

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 2016/679, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea formularului persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul FRST. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislaţiei interne, respectiv art. 9 din Legea nr. 190/2018.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este participarea la activitatea de strangere de fonduri pentru FRST.

De asemenea, vă informăm cu privire la faptul că prin bifarea câmpului corespunzător din formular („Am citit nota de informare și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.”), datele vor fi folosite de FRST, pe viitor, pentru a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele şi acţiunile susţinute şi promovate de FRST. Pentru a vă informa cu privire la proiectele și evenimentele următoare ale FRST, vă dați acordul, prin completarea datelor și transmiterea formularului să vă contactăm telefonic, prin sms și prin transmitere de e-mail-uri.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa formularul și care vor fi colectate și prelucrate de FRST sunt următoarele: nume, prenume, localitate, naționalitate, etnie, vârstă, sex, nivelul de pregătire, statusul marital, numărul copiilor, sector de activitate în care lucrați, număr de telefon și email.

Media stocata în orice eveniment public poate fi folosita în promovarea actiunilor viitoare ale FRST.

3. Entitate abilitată (Operatorul) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:

Operatori: FRST

Adresă contact: Timișoara, str. Salcamilor, nr.30

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Lucian Mioc

Metodă de contact: 0723301241

4. Drepturile persoanei vizate

FRST vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

5. Perioada pentru care datele sunt stocate: datele sunt stocate în baza de date a FRST pe perioada nedeterminată, până la retragerea consimţământului.

6. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți, datele nu vor fi transmise către terţi ci vor fi folosite doar de către operatorul FRST.

7. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal: datele sunt arhivate în format digital la nivelul FRST. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național. Datele vor fi şterse la cerere persoanei vizate.