Fundația Rudolf Steiner pentru Liceul Waldorf Timișoara

Resurse

 

 

 

Resurse

Pedagogia Waldorf

Dascăli, copii și părinți sunt de aceeași parte a acestei fascinante călătorii a cunoașterii: educația. Sunt mai mult decât vorbe. Sunt ani de planuri, de vise și mai ales de muncă împreună, care au făcut ca în 2000 să fie inaugurată prima clădire a Liceului Waldorf. 

De-a lungul timpului, părinții au ridicat corpuri noi cu mâinile lor, au construit locuri de joacă, au amenajat alei și au îngrijit spațiile verzi.Crezul aceste comunități de oameni dedicați e ca o ștafetă dusă din generație în generație.

Misiunea noastră: “Să învățăm copiii să cunoască lumea, să o iubească și să își dorească să facă ceva pentru ea”    –Irina Trif

O mișcare tăcută de du-te-vino animă holul luminos și încăpător al grădiniței. La ora aceasta, părinți și bunici vin să-și ia odoarele. Pe una din băncuțele de lemn, un băiețel zvelt și crețuliu se abandonează în brațele unei femei cu părul lung, șaten. Se desprind, apoi se privesc îndelung în ochi. Fără vorbe. Băiețelul are un aer spășit. Astăzi i-a cam necăjit pe ceilalți cu năzdrăvăniile lui. Doamna îi șoptește ceva și cei doi se îmbrățișează din nou. Rămân așa minute în șir. 

Ea nu este nici mama, nici bunica băiețelului. Este educatoarea sa. O asemenea scenă se poate vedea des în grădiniță. 

Această îmbrățișare întruchipează spiritul pedagogiei Waldorf. Are la bază respectul pentru individualitatea copilului. Cu compasiune și, de ce să ne ferim de cuvinte, cu dragoste, este cultivată creativitatea și acel ceva unic al fiecăruia. Copiii sunt “văzuți”, ascultați, înțeleși. Sunt ajutați să cunoască și să se cunoască.

Micul om este îmbrățișat cu toate cele trei componente ale ființei sale: trup, minte și suflet. Prin urmare, copilul va păși cu încredere în lume, nu cu frică. Misiunea școlii Waldorf este de a contribui la devenirea armonioasă a unor oameni independenți, pregătiți în primul rând sufletește pentru provocările de mâine.

Fondată de filosoful Rudolf Steiner în 1919, pedagogia Waldorf este una dintre alternativele educaționale cu cea mai mare răspândire în lume. Sunt peste 1500 de școli Waldorf în 60 de țări. Liceul Waldorf este o instituție de învățământ alternativ de stat, care funcționează în clădirile aflate în proprietatea Fundației Rudolf Steiner din Timișoara.

Euritmia

Euritmia este o formă de mişcare frumoasă, care completează strădania metodicii Waldorf de a introduce artistic fiecare conţinut, fie el noţional sau de formare a deprinderilor.

Euritmia însăşi este o artă: vorbirea şi a cântatul reprezentate vizibil, folosind ca instrument de redare corpul uman. Ea aduce în faţa ochilor intervale, tonuri muzicale, sunete rostite printr-o curgătoare şi expresivă gestică a braţelor, a palmelor şi a corpului, într-o unitate dinamică.

A doua latură a euritmiei este cea didactic-pedagogică, fortificând copilul întreg, aşa cum este el privit în pedagogia Waldorf. În timpul orelor de euritmie, copiii mici interpretează prin mişcări sugestive mici întâmplări sau povestiri. Pe măsură ce cresc, ei dobândesc abilitatea de a-şi controla gesturile braţelor, formele de deplasare cu paşii şi reuşesc să dea formă prin mişcarea braţelor şi a picioarelor unor ritmuri, unor sunete care cer gesturi specifice.

Piesele muzicale sau poetice care sunt transpuse euritmic rezultă din translatarea tonurilor sau a sunetelor în gesturi precise, de conotaţie specifică. Nu se cer posturi, ca în balet, nu se cere un mimetism, ca la vârstele mici, ci se cere o înţelegere a mesajului, a sunetului corelat cu mesajul şi cu gestul, a costumului şi culorilor acestuia cu întreaga semnificaţie a gestului artistic.

Elevii sunt îndrumaţi să înţeleagă semnificaţia ritmurilor, să o aplice, odată cu instrumentalizarea trupului pentru expresia artistică. Există şi un al treilea domeniu al euritmiei – cel terapeutic – latură de sine stătătoare folosită în tratarea diferitelor deficienţe.